Waeco bouwcoördinatie - afwerking

serre

venster

header_fendi

wat

De goede samenwerking tussen aannemer en bouwheer berust op een open communicatie omtrent prijsbepaling en budgetanalyse. Hierbij is de opmaak van een duidelijk gepsecifiëerde uitvoeringsbeschrijving en planning onontbeerlijk. Het onderling wederzijds vertrouwen van begin tot einde der werken waarborgt de tegemoetkomingen aan de verwachtingen van de bouwheer. Een tevreden bouwheer met een goed resultaat zijn ons motto.